Arabisk

Mange af de flygtninge, der kommer til Danmark lige nu, kommer fra Syrien eller Irak, og de taler derfor arabisk.

Arabisk er det femte mest talte sprog i verden, og man skønner, at det tales af ca. 450 mio. mennesker primært i Mellemøsten.
Man skelner mellem standardarabisk og dialekt. Standardarabisk bruges primært i skriftsproget, fx koranen, i aviser m.v.

Arabisk skrives fra højre mod venstre, og ofte udelades vokalerne, når man skriver.

Hjælp til oversættelse

Det er fristende at lade at barn eller en ung oversætte, når samtalen går i stå mellem dig og en voksen flygtning.

Men pas på! Det kan være en stor belastning for barnet eller den unge, hvis det er private eller personlige ting, der skal oversættes. Hvis det er vigtigt, så få fat i en tolk, men hold børn og unge udenfor.